KONFIGURATOR USŁUG

NADZÓR WIZYJNY ISO SOM

Założenia SOM zostały opracowane już w roku 2002, następnie po dwuletnim okresie testów, opracowany przez nas produkt pod nazwą „System Ochrony Mobilnej”, przekazaliśmy do użytkowania pierwszym klientom. System rozwija się wraz z rozwojem nowych technologii. W zakresie możliwości rozbudowy jest otwartym systemem bezpieczeństwa, łączy w sobie (integruje) systemy CCTV, systemy włamania i napadu SSWiN, kontrolę dostępu KD, systemy Ppoż., nagłośnienia, pod nadzorem operatorów CCO (Całodobowego Centrum Operacyjnego) oraz patroli interwencyjnych i patroli mobilnych.

 

Stworzone przez nas rozwiązania organizacyjno-techniczne SOM mają na celu działania prewencyjne a także jak najszybsze wykrywanie zdarzeń, zanim zostanie spowodowana szkoda.

Całość rozwiązań stanowi naszą własność intelektualną, która została zgłoszona do Rzecznika Patentowego i jest chroniona prawami autorskimi.
System Ochrony Mobilnej może być dowolnie konfigurowany, w zależności od potrzeb firmy dla której usługa ma być realizowana. Priorytetem jest zawsze zwiększenie skuteczności i jakości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ochrony.
Oprogramowanie może być integrowane z systemem identyfikacji oraz odczytywania tablic rejestracyjnych, systemem zaawansowanej video analityki twarzy oraz innych analityk obrazu jak np zliczanie osób, wykrywanie pożaru lub dymu, pozostawienie bagażu, wałęsanie się, przekroczenie wirtualnego muru itp.
W Systemie Ochrony Mobilnej wszystkie zdarzenia są przekazywane przez łącza internetowe, sieć Ethernet, LAN, GPRS do Operatora CCO, a także w dowolnie wskazane miejsce.
Opcjonalnie Operator CCO posiada możliwość odsłuchu z obiektu oraz połączenia głosowego z obiektem. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek zmiany w polu widzenia kamery system może samoistnie powiadomić operatora, na której kamerze wystąpiło zdarzenie. Po zweryfikowaniu Operator wysyła patrol oraz może wezwać potencjalnego intruza do wykonania określonych zachowań.
Rozwiązania organizacyjno-techniczne SOM, mogą być także zastosowane do już istniejącej infrastruktury czy to w obiektach handlowych, bankowych przemysłowych oraz infrastrukturze miejskiej.

Korzyści płynące z zastosowania SOM:

redukcja kosztów w stosunku do tradycyjnych form ochrony, nawet do 60%

znaczące podwyższenie poziomu bezpieczeństwa chronionego obiektu

brak możliwości nawiązywania znajomości pomiędzy pracownikami ochrony a pracownikami klienta

zmniejszenie strat spowodowanych wewnętrznymi (pracowniczymi) i zewnętrznymi kradzieżami oraz dewastacją mienia

wyższa wydajność pracy pracowników Zleceniodawcy

 

Dzięki naszym rozwiązaniom, koszty ochrony obiektu mogą spaść nawet o 30%.

 

napisz do nas: marketing@bss24.pl

 

Zapraszamy do współpracy